Skip to content

Рубрика: История

Поніманська т.і дичківська і.м дошкільна педагогіка практикум

У нас вы можете скачать книгу поніманська т.і дичківська і.м дошкільна педагогіка практикум в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність "Дошкільне виховання". - К.: Видавничий Дім "Слово", Содержание пособия составляют разработки семинарских, практических и лабораторных занятий по курсу дошкольная педагогика. С целью направления изучения студентами курса к каждой теме разработаны задания для самостоятельной работы. Активному усвоению материала будут способствовать дополнительный материал, таблицы, рекомендованная литература к разделам.  Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля: У 2 частинах: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, Тамара Поніманська. професор кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної), Підтверджена електронна адреса в saundmaster.ru - Домашня сторінка. гуманістичне виховання дітей дошкільного віку підготовка педагога.  Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ТІ Поніманська. К.: Академвидав,   ІМ Дичківська, ТІМ Поніманська. К.: Видавничий Дім “Слово, 3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання». /Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська – К.: Видавничий Дім «Слово», – С. 4. Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник /. Т.І. Поніманська. – К.: Абрис, Практикум», «Дошкільна педагогіка за кредитно-модульною системою організації навчального процесу», «Основи педагогічної майстерності за кредитно-модульною системою організації навчального процесу» та ін. Всі ці та інші книжки побачили світ завдяки розуму, надзвичайній енергії та організаторському таланту професора Т.І.Поніманської.  Методичні рекомендації до спецсемінару з дошкільної педагогіки / Т.І.Поніманська, О.Ю.Яницька. - Рівне, – 35 с. Рівненський державний гуманітарний університетКафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф.Поніманської Т.І.ПЕДАГОГІКА РАННЬОГО ДИТИНСТВА Практикум для студентів ІІ курсу (3 семестр) напряму підготовки «Дошкільна освіта» Рівне ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИЗ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит. Проект "Електронна педагогіка". Зібрання повнотекстових видань. Електронна бібліотека.  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Заголовок. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К-сть сторінок. 1. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Виховання дітей у грі. Теорія гри. Походження гри Наукові теорії та сучасні дослідження гри Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини Класифікація дитячих ігор. Іграшка.  Спільні режисерські ігри. Цей тип поширений серед дітей середнього і старшого дошкільного віку, кожен учасник гри діє за одного-двох персонажів. Вона передбачає і активну мовленнєву діяльність дитини, яка паралельно з ігровими діями описує їх послідовність, оцінює їх. Основою спільних режисерських ігор є досвід, але не безпосередньо особистий, який переважає у режисерських іграх дітей молодшого віку, а опосередкований. Дошкільна педагогіка — наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи. Ядром інтересу дошкільної педагогіки є дитина віком до 6—7 років і чинники, що впливають на її розвиток у сім´ї, дошкільних закладах, суспільстві загалом. Значущість її досліджень, рекомендацій обумовлена тим, що саме в цьому віці найстрімкіше розвиваються фізичні та психічні якості дитини, формуються контури її як особистості. ЗМІСТ ПРОГРАМИ Дошкільна педагогіка Загальні основи дошкільної педагогіки. Дошкільна педагогіка – наука про виховання, навчання і розвиток дітей від народження до шкільного віку. Основні категорії дошкільної педагогіки: виховання, розвиток, навчання, освіта, педагогічна діяльність. Джерела педагогіки як науки: етнопедагогіка, педагогічна спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий досвід, спеціальні теоретичні та експериментальні дослідження. Опис: І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська. М. Монтессорі: теорія і технологія. - К.: Видавничий Дім «Слово», - с., іл. У посібнику розкрито теоретичні засади та технологія індивідуального виховання дітей дошкільного віку в системі відомого педагога-гу-маніста Марії Монтессорі. Розглянуто різноманітні аспекти соціального, інтелектуального, сенсорного виховання та підготовки педагога. Подано фрагменти педагогічних творів М.Монтессорі та дослідників її творчості. Посібник адресований педагогам, психологам дошкільних навчальних закладів, студентам вищих навчальних педагогічних закладів, на. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Академвидав”, – с.  Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у фізичному вихованні підростаючого покоління. Спільна роботи педагогів і батьків у естетичному вихованні дошкільників. У чому полягає активне ставлення батьків до вимог дошкільного закладу? Активне ставлення батьків до вимог дошкільного закладу: сприяння усвідомленню дитиною ролі вихованця-учня, члена дитячого колективу; участь батьків у навчанні дітей, у позасадкових, творчих і театралізованих заходах тощо, в облаштуванні дитячого закладу. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник / Поніманська Т.І. - К.: Академвидав, c. У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання.  Дошкільна педагогіка — наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи. Ядром інтересу дошкільної педагогіки є дитина віком до 6—7 років і чинники, що впливають на її розвиток у сім´ї, дошкільних закладах, суспільстві загалом.

>